Dokumenty na stiahnutie

Vážení priatelia,

aj vďaka 2% zaslaných v minulom roku od ľudí ako ste vy, sme mohli zveľadiť areál nášho zariadenia pre seniorov.

Aj v tomto roku boli by sme Vám veľmi vďační, ak by ste nás podporili 2% z Vašich daní. Prijaté peniaze použijeme opäť na zveľadenie areálu nášho zariadenia.

V prípade poukázania 2% zo zaplatenej danie v prospech nášho zariadenia si Vám dovoľujeme oznámiť postup.

A) V prípade vykonaného ročného zúčtovania dane je potrebné tlačivo:

1. „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ toto je potrebné dať si potvrdiť zamestnávateľovi.

2. „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ toto Vás prosíme vyplniť Vašimi a našimi identifikačnými údajmi podpísať.

Obidve tlačivá prosíme zaslať na hore uvedenú adresu, všetky tlačivá odovzdá naša nezisková organizácia na daňový úrad, prípadne zašlite vyplnené a  potvrdené tlačivá na miestne príslušný daňový úrad.

B) V prípade daňového priznania uveďte potrebné identifikačné údaje do daňového priznania.

Identifikačné údaje združenia:

Názov: AEVITAS, nezisková organizácia – Zariadenie pre seniorov

adresa: Partizánska 1834/26, 069 01 Snina

IČO: 420 924 34

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Tlačivo sa nachádza na našej stránke v dokumentoch s názvom AEVITAS, n.o. 2 % 2016 + potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

Ďakujeme za každý obdŕžaný finančný príspevok.

S dokonalou úctou

 

                                                      Daniela Galliková, riaditeľ n.o.