Dokumenty na stiahnutie

Vaše 2 percentá z dane môžu opäť pomôcť vybranej neziskovej organizácii či občianskemu združeniu. Každý rok máte možnosť venovať 2% podielu zaplatenej dane organizácii, ktorá sa venuje verejnosprospešným aktivitám.

Tlačivá a formuláre pre daňové priznanie 2017
Ak hľadáte tlačivá pre daňové priznanie za rok 2017, môžete si ich zakúpiť, alebo stiahnuť online zo stránky finančnej správy. Rovnako na našom webe ( www.aevitasno.sk ) sú k dispozícii aktuálne formuláre.

Komu darovať 2% z dane?
Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou po 15. 1. 2018.
Budeme však radi, ak sa rozhodnete práve pre nás.

Pre neziskový sektor sú 2 percentá z daní veľmi dôležitý príjem
Ako darovať 2%
Neviete, ako darovať 2 percentá z dane? My vám radi poradíme. Do 15. februára 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru. Ten sa volá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Všeobecné Vyhlásenie nájdete na internetovej stránke finančnej správy.

Toto Vyhlásenie vyplníte tak, ✍️ že doplníte svoje údaje, prípadne doplníte údaje organizácie, ak nie sú predtlačené. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité.

Dokedy darovať 2% z dane?
Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2018 na to, aby ste poslali Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (stiahnuté napr. z nášho webu) na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ak ste SZČO, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. 3. 2018. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.

Ako vypočítať 2%?
K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžte použiť náš vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

Ak ste v roku 2017 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie, môžete darovať v riadku 13 až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.

AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV

Ďakujeme!