Vitajte na AEVITASno.sk

V AEVITAS, n.o.- ZARIADENÍ PRE SENIOROV pomáhame tým, ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav potrebujú 24-hodinovú opateru. Našim klientom poskytujeme dlhodobé ubytovanie   s odbornou ošetrovateľskou a sociálnou starostlivosťou a komplexnými doplnkovými službami od celodenného stravovania až po záujmové činnosti. 

    V obci Pčoliné má prevádzku s celoročným pobytom a kompletným poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov s rozšírenou kapacitou z 20 klientov na 23 klientov od 01.01.2016.

Zariadenie  pre seniorov  je určené pre fyzické osoby odkázané  na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Zariadenie pobytovou formou poskytuje sociálne služby spočívajúce v odborných činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.

Naším zámerom je vytvoriť prostrediektoré bude svojimi službamiprístupom personálupodmienkami bývania a trávenia voľného času, či vonkajším prostredím, prevyšovať štandard v poskytovaní sociálnych služieb seniorom.