DOKUMENTY

Dotazník spokojnosti

Žiadosť o posúdenie odkázanostiŽ

Koncom roka 2019 sme začali realizovať modernizáciu vnútorných priestorov zariadenia a to kuchyne, spoločenských priestorov a izieb, za podpory ÚRADU PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU.

Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu- program Podpora najmenej rozvinutých okresov.