Opatrovateľské úkony

 1. Starostlivosť o hygienu
 • osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov)
 • celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov
 1. Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
 • porciovanie stravy, obsluha – prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití.
 1. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
 • sprievod na toaletu
 • pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
 • účelná očista po toalete
 • sprievod z toalety
 • podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)
 • ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky).
 1. Obliekanie, vyzliekanie
 • výber oblečenia, obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie.
 1. Mobilita, motorika
 • sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
 • pomoc pri vstávaní z lôžka a pri líhaní na lôžko
 • pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky zapínaní gombíkov).
 1. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
 • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
 • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 • obsluha bežných domácich spotrebičov
 • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
 • starostlivosť o lôžko
 • ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).
 1. Základné sociálne aktivity
 • sprievod (na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových činnostiach)
 • predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,
 • tlmočenie
 1. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
 • potreba dohľadu v určenom čase
 • potreba neprežitého dohľadu.

Na naše opatrovateľky sa môžete spoľahnúť!
O vašich príbuzných sa starajú skúsené a profesionálne vyškolené opatrovateľky. Každá je držiteľkou:

 • osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu MPSVaR SR, ktoré opatrovateľku oprávňuje poskytovať opatrovateľskú starostlivosť
 • má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • má lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti
 • má uzavretú dohodu o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v rodine.