ZVEREJŇOVANIE

2 % z dane

Aj vy sa pýtate ako na darovanie 2% z dane napríklad aj našej n.o. ? V januári 2021 Notárska komora SR zverejnila zoznam prijímateľov 2% z dane. V tomto zozname sa nachádzajú všetky organizácie, ktoré splnili podmienky a zaradili sa tak medzi oprávnené organizácie uchádzajúce sa o 2% z dane fyzických a právnických osôb.

✖️

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za vás robí Váš zamestnávateľ, do 15. 2. 2021 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane).

✖️

Ak ste podnikateľ alebo firma, máte možnosť asignovať 2 percentá z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

✖️

Boli ste v roku 2020 dobrovoľníkom? Pred tým, než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku – ak ich je viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. A to je naozaj rozdiel.

Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2% ? Tu sú aktuálne termíny pre rok 2021.Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Tieto formuláre je potrebné zaslať do 30. 4. 2021 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska(NIE na adresu organizácie, ktorej chcete 2% darovať).Ak ste podnikateľ alebo firma (právnická osoba), daňové priznanie je treba podať do 31. 3. 2021 (platí aj pre elektronickú formu). To platí v prípade, ak máte zdaňovacie obdobie kalendárny rok.Tlačivo „Potvrdenie…“ je nutné si nechať potvrdiť u zamestnávateľa.Tlačivo „Vyhlásenie…“ doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa.Obe vyplnené tlačivá sa odovzdávajú na daňovom úrade podľa trvalého bydliska.AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV

❤️

Ďakujeme