ZVEREJŇOVANIE

2 % z daní

Vážení priatelia,

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili s prosbou o poskytnutie 2 % z Vašich daní. Pokiaľ nám ich zašlete, budeme s nimi nakladať starostlivo, tak ako po minulé roky. Podporte nás tak v kvalitnej starostlivosti o našich prijímateľov.

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 42092434
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: AEVITAS, n.o.- ZARIADENIE PRE SENIOROV
Ulica: Partizánska
Číslo: 1834/26
PSČ: 069 01
Obec: Snina

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU


Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

Doplňujúce info: 

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%, resp. 3% v prospech našej n.o. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.
– Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na Daňový úrad podľa Vášho bydliska, prosíme, neposielajte ich poštou k nám do zariadenia.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú Daňové úrady, nie Vy. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň Daňovému úradu.


Za poukázanie percent z Vašich daní Vám chceme poďakovať 🍀 😊 Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (FYZICKÉ OSOBY – meno a adresa, PRÁVNICKÉ OSOBY – obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).


S úctou

Daniela Galliková- riaditeľka n.o.


PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

K 20.03.2024 plná obsadenosť kapacity zariadenia

Aktualizované 20.03.2024

Každému čakateľovi je pridelený číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku. O poradí v poradovníku je možné sa informovať priamo v Zariadení pre seniorov osobne alebo telefonicky u sociálnej pracovníčky Ing. Mgr. Zuzany Lopatovej Gallikovej, na tel. čísle 0918 526 121