ZVEREJŇOVANIE

Dotácia od poslancov PSK

Prešovský samosprávny kraj a jeho poslanci- VÝZVA POSLANCOV PSK, nám poskytli dotáciu vo výške 1500 € ( ZMLUVA č.707/2023/OPR o poskytnutí dotácie – 707/2023/OPR ) na nákup materiálneho vybavenia nášho zariadenia a to 23 jedálenských stoličiek a relaxačných kresiel s taburetom v počte 5 kusov. My ako príjimateľ sme spolufinancovali podporovanú činnosť vo výške 518,42 € .

Veľmi pekne Vám ďakujeme, tešíme sa a už teraz tieto novoty využívame. 🙂