ZVEREJŇOVANIE


PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

K 05.10.2023 plná obsadenosť.

Aktualizované 05.10.2023

Každému čakateľovi je pridelený číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku. O poradí v poradovníku je možné sa informovať priamo v Zariadení pre seniorov osobne alebo telefonicky u sociálnej pracovníčky Ing. Mgr. Zuzany Lopatovej Gallikovej, na tel. čísle 0918 526 121