Regionálny príspevok poskytnutý z UPVII – Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu- program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

Parkové lavičky
Naša nová kuchyňa
Snoezelen
Masážne kreslá v Snoezeleni
Muzikoterapia
Veľká bezbariérová kúpelňa