AKTIVITY

Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času klientov a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Pri práci s klientmi využívame rôzne metódy, techniky   a formy sociálnej práce. Zariadenie pre seniorov zabezpečuje voľno-časové aktivity pre klientov, ktoré vychádza z ich potrieb, ich schopností a želaní. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj kognitívnych, psychických, sociálnych zručností a znalostí obyvateľov s prihliadnutím na individualitu každého obyvateľa. Všetky aktivity sú dobrovoľné. Aktivity sú vedené pod dohľadom našich odborných pracovníkov.

Aktivity organizované:

Pamäťové cvičenia

 • Kognitívny tréning


Pohybové aktivity

 • Liečebný telocvik
 • Relaxácie
 • Petang
 • Športové hry

Tvorivé aktivity

 • Tvorivý ateliér

Iné aktivity

 • Posedenie pri šálke čaju
 • Zoznámme sa s internetom
 • Patria tu taktiež aktivity: polročné oslavy jubilantov, kultúrne podujatia, spoločné výlety, letné „opekačky“, oslava sviatkov (Nový rok, Fašiangy, Veľká noc, Mesiac úcty k starším, sv. Mikuláš, Vianoce), odborné prednášky.

Aktivity neorganizované:

 • podmienené individuálnymi, subjektívnymi predstavami jednotlivcov, zamerané na uspokojovanie vlastných potrieb,
 • odychovo – pasívna forma / počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky